לשון והבעה עברית תיקתק - פתרונות, תשובות והסברים לשאלות בכל מקצועות הלימוד


לשון והבעה עברית

עברית היא שפה ממשפחת השפות השמיות, הידועה כשפתם של היהודים והשומרונים תושבי ארץ ישראל החל מן האלף ה-2 לפנה"ס, אשר ניב מודרני שלה - עברית ישראלית - משמש כיום כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת ישראל. בעברית נכתבו רוב ספרי התנ"ך, כל המשנה, רוב הספרים החיצוניים ורוב המגילות הגנוזות. בתקופה שהחלה בערך בסוף המאה ה-2 לספירה ונמשכה עד המאה ה-19, פסקו רוב היהודים מלהשתמש בעברית כבשפת דיבור והשפה שימשה כשפת כתב בעיקר למטרות דתיות.

קישור לערך לשון עברית בויקיפדיה

עם צמיחת תנועת ההשכלה היהודית בגרמניה ובמזרח אירופה, נכנסה השפה העברית לתנופה מודרנית ולאורך המאה ה-19 הלך השימוש החילוני בה וגבר. בד בבד עם תנועת התחייה הלאומית החלה גם פעילות להפיכת העברית ללשון הדיבור של היישוב העברי בארץ ישראל ועם כינון שלטון המנדט הבריטי בארץ נקבעה העברית כשפה רשמית שלישית, לצד הערבית והאנגלית. ערב הקמת מדינת ישראל הייתה העברית כבר לשפה העיקרית של היישוב העברי, ושפת הלימוד במרכזי החינוך שלו.

חפש תשובות לשאלות מספרי לימוד בלשון והבעה עברית

חפש תשובות לשאלות מספרי לימוד בלשון והבעה עברית

כיום ישנם כ-9 מיליון דוברי עברית ישראלית, רובם המכריע גרים בישראל. מקצוע הלשון נמנה על מקצועות החובה במדינת ישראל ועיקרו לימוד מונחים בשפה העברית, כללי כתיב וכללי תחביר, לימוד קריאת קטעים והבנתם, תצורת הלשון העברית, בניינים גזרות ומשקלים.
להלן רשימת ספרי הלימוד במקצוע לשון והבעה עברית לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה של בתי הספר בישראל ושעבורם ניתן לחפש תשובות לשאלות. אם ספר הלימוד בלשון והבעה עברית שאתם מחפשים אינו מופיע ברשימה אתם מוזמנים לפתוח את מנוע חיפוש הפתרונות של תיקתק ולהקליק על הקישור "דווח על ספר חסר". בחלון שיפתח תוכלו לתאר את הספר החסר: שם, מחבר, הוצאה ומספר עמודים - המידע שתשלחו על ספרים חסרים יאפשר יצירת מאגר מעודכן של ספרים ופתרונות.

רשימת ספרים בלשון והבעה עברית שעבורם ניתן למצוא פתרונות בתיקתק:

חטיבה עליונה:

אא מחברת תרגול לשאלון א' / אורנה ענתבי
אא+ מחברת תרגול לשאלון א' / אורנה ענתבי
לשון בגאון - שאלון ב' / אורנה ענתבי
עולה עולה א' / אורנה ענתבי
עולה עולה ב' / אורנה ענתבי
שאלון א' בלשון 007 / אורנה ענתבי
שאלון ב' בלשון 008 / אורנה ענתבי
שאלון של לשון א' / אורנה ענתבי
שאלון של לשון ב' / אורנה ענתבי
בין השורות - עברית לרמת המתקדמים / שי צוקי, גלי הומינר
בשבילי הלשון - פרקי הבעה והבנה / בת ציון ימיני
בשבילי הלשון - פרקי לשון / בת ציון ימיני
לגלות את הטקסט / גאולה ברקוביץ
ללמוד לשון בהצלחה / גאולה ברקוביץ, מתאני ריאד
הלשון והטקסט - הספר המותאם / קורן נשר שרעבי
הלשון והטקסט - שלב א' / גנאל, שרעבי
הלשון והטקסט - שלב ב' / גנאל, שרעבי
הספר המותאם לשאלון ב' / יפעת שרעבי
לשון על כל לשון - שלב א' - לימוד / גנאל, שרעבי
לשון על כל לשון - שלב א' - תרגול / גנאל, שרעבי
לשון על כל לשון - שלב ב' / גנאל, שרעבי
מתרגלים א' - בין המילה לטקסט / גנאל, שרעבי
מתרגלים ב' - בין המילה לטקסט / גנאל, שרעבי
ישר ולענין / מאהר ח'דר, חגי רוגני
אבני שפה - שלב א' / אילת ברגר
אבני שפה - שלב ב' / אילת ברגר
בציר הלשון / אילת ברגר
לשון לבגרות - הבנה והבעה - סמנטיקה / מטח
לשון לתיכון - הבנה והבעה‚ צורות ותקינות 70% / מטח
לשון לתיכון - הבנה והבעה‚ תחביר ותקינות 30% / מטח
לשון לתיכון - תחביר 30% / מטח
לשון לתיכון - תחביר 70% / מטח
מילה טובה 1 / מטח
מילה טובה 2 / מטח
מילה טובה מאוד - כיתה ט' / מטח
מילת המפתח - ספר לימוד / מטח
מילת המפתח - ספר תרגול / מטח
שלב א': עברית - כרך 1 / מטח
שלב א': עברית - כרך 2 / מטח
שלב ב': עברית / מטח
שאלה של טקסט / תל
שבילי הלשון / מרואן פאעור
חוטבים לשון - כיתה ט' / דולי לוי, מאיה דלל
טקסט בשבילי הלשון - שאלון א' / זבידה, גורמס
טקסט בשבילי הלשון - שאלון ב' / זבידה, גורמס
טקסט בשבילי הלשון - שאלון ב' מותאם / זבידה, גורמס
יודעים לשון ועוד 70% - אפשרות ב' / דולי לוי, מאיה דלל
יודעים לשון - אפשרות א' / דולי לוי, מאיה דלל
יודעים לשון - אפשרות ב' / דולי לוי, מאיה דלל
יודעים לשון - אפשרות ד' / דולי לוי, מאיה דלל
יודעים לשון ועוד 70% - אפשרות א' / דולי לוי, מאיה דלל
לשון לשאלון א' / אורית אור
מיקוד לשון / דולי לוי, מאיה דלל
מעבר למלים - שלב א' / דולי לוי, מאיה דלל
מעבר למלים - שלב א' מהדורה חדשה / דולי לוי, מאיה דלל
מעבר למלים - שלב ב' / דולי לוי, מאיה דלל
שיאי לשון - חוברת תרגול / דולי לוי, מאיה דלל
שיאי לשון / דולי לוי, מאיה דלל
בשבילי הטקסט / גנאל, שרעבי
הבנה וסיכום ממזג / גנאל, שרעבי
הבעה ולשון - אפשרות ב' / גנאל, שרעבי
הבעה ותחביר - אפשרות א' / גנאל, שרעבי
צורות ופרגמטיקה - אפשרות א' / גנאל, שרעבי
תחביר ופרגמטיקה - אפשרות ב' / גנאל, שרעבי
חומרי לימוד שיכולים לעזור בלשון והבעה עברית

חטיבת ביניים:

בין השורות - עברית לרמת המתקדמים / שי צוקי, גלי הומינר
בשבילי הלשון - פרקי הבעה והבנה / בת ציון ימיני
בשבילי הלשון - פרקי לשון / בת ציון ימיני
לשון ההבעה / בת ציון ימיני
לגלות את הטקסט / גאולה ברקוביץ
ללמוד לשון בהצלחה / גאולה ברקוביץ, מתאני ריאד
הלשון והטקסט - שלב א' / גנאל, שרעבי
לשון על כל לשון - שלב א' - לימוד / גנאל, שרעבי
לשון על כל לשון - שלב א' - תרגול / גנאל, שרעבי
מתרגלים א' - בין המילה לטקסט / גנאל, שרעבי
מתרגלים ב' - בין המילה לטקסט / גנאל, שרעבי
ישר ולענין / מאהר ח'דר, חגי רוגני
לשון לבגרות - הבנה והבעה - סמנטיקה / מטח
מילה טובה 1 / מטח
מילה טובה 2 / מטח
מילה טובה מאוד - כיתה ז' / מטח
מילה טובה מאוד - כיתה ח' / מטח
מילה טובה מאוד - כיתה ט' / מטח
מילת המפתח - ספר לימוד / מטח
מילת המפתח - ספר תרגול / מטח
שלב א': עברית - כרך 1 / מטח
שלב א': עברית - כרך 2 / מטח
שאלה של טקסט / תל
שבילי הלשון / מרואן פאעור
חוטבים לשון - כיתה ז' / דולי לוי, מאיה דלל
חוטבים לשון - כיתה ח' / דולי לוי, מאיה דלל
חוטבים לשון - כיתה ט' / דולי לוי, מאיה דלל
טקסט בשבילי הלשון - שאלון א' / זבידה, גורמס
לשון לשאלון א' / אורית אור
מה המיצב / דולי לוי, מאיה דלל
מעבר למלים - שלב א' / דולי לוי, מאיה דלל
מעבר למלים - שלב א' מהדורה חדשה / דולי לוי, מאיה דלל
מעבר למלים - שלב ב' / דולי לוי, מאיה דלל
חומרי לימוד שיכולים לעזור בלשון והבעה עברית