Festival 2 - Livre de l'élève תיקתק - פתרונות, תשובות והסברים לשאלות בכל מקצועות הלימוד


Festival 2 - Livre de l'élève - פתרונות ותשובות לשאלות

חפש פתרונות ותשובות לשאלות מהספר:  Festival 2 - Livre de l'élève

פה תוכלו למצוא בקלות ובחינם פתרונות מלאים ותשובות מפורטות לשאלות מהספר Festival 2 - Livre de l'élève שהועלו על ידי חברי קהילת הפותרים של Tiktek. מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד. הגישה לפתרונות והצפייה בכל התשובות לשאלות חפשית ואינה מצריכה הרשמה או תשלום כלשהו. ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ללוח הבקשות .

שם ספר הלימוד

Festival 2 - Livre de l'élève
Methode de francais
CLE International

תמונת הכריכה של הספר

תשובות לשאלות מהספר Festival 2 - Livre de l'élève

המחברים

Michèle Maheo-Le Coadic, Sylvie Poisson-Quinton, Anne Vergne-Sirieys

המוציא לאור

CLE INTERNATIONAL

חפש פתרונות ותשובות לשאלות מהספר:  Festival 2 - Livre de l'élève

מספר עמודים: 200,   מספר שאלות: 99,   דנאקוד: 1002-50,    נושא לימוד: צרפתית,   שפה: צרפתית