אזרחות תיקתק - פתרונות, תשובות והסברים לשאלות בכל מקצועות הלימוד


אזרחות

אזרחות כמושג כללי היא חברות בקהילה פוליטית שבה האזרחים והקהילה, בדרך כלל מדינה, מממשים מערכת פוליטית המתבססת על שותפות וכוללת מערכת מוגדרת של זכויות וחובות. האזרחות כוללת חובות ואחריות של המדינה כלפי האדם האזרח, וזכויות וחובות של האזרח כלפי המדינה. לאור זאת, האזרחות נחשבת לאחת מזכויות האדם.

קישור לערך אזרחות בויקיפדיה

אזרחות כתחום לימוד בישראל הוא מקצוע הנלמד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ומתמקד במאפייני המשטר בישראל. תחום לימוד זה הוא אחד ממקצועות החובה לקבלת תעודת בגרות, ברמה של שתי יחידות לימוד, במשך שנתיים משנות התיכון - כיתה י"א וכיתה י"ב.

תכנית הלימודים באזרחות בבתי הספר בישראל שמה לה כיעד להנחיל האזרחות לתלמידים כיסוד ערכי והתנהגותי משותף לכל אזרחי המדינה. מטרות החינוך לאזרחות הוגדרו כדלהלן: הקניית ידע, הבנה ויכולת ניתוח, שיפוט והכרעה בשאלות חברתיות ופוליטיות, הפנמה של ערכי המדינה, יצירת מחויבות למשטר הדמוקרטי ונכונות להגן עליו, מסוגלות ורצון להיות אזרח פעיל, מעורב ואחראי.

חפש תשובות לשאלות מספרי לימוד באזרחות

חפש תשובות לשאלות מספרי לימוד באזרחות

לימודי האזרחות בישראל עוסקים בנושאים בעלי משמעות פוליטית, ולכן מושפעים מעמדתם הפוליטית של שרי החינוך, ונתונים בוויכוח בין הקבוצות השונות בפוליטיקה של ישראל. הנושאים המודגשים בלימודי האזרחות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בישראל כיום הם: 1) הכרזת העצמאות - תוכנה ומעמדה 2) חוקי מדינת ישראל, מוסדותיה וסמליה 3) דמוקרטיה ושיטות ממשל המממשות אותה 4) מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 5) חוק השבות 6) חוקה, חוקי יסוד והמהפכה החוקתית 7) הפרדת הרשויות בישראל - הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת.

בחלק מנושאי הלימוד נעשית הבחנה בין תלמידים במגזר היהודי לתלמידים במגזר הערבי והדרוזי. במגזר היהודי נלמדים הקשר בין מדינת ישראל לעם היהודי בתפוצות, הסדר הסטטוס קוו והשסע הדתי בקרב יהודי ישראל. במגזר הערבי והדרוזי נלמדים שלטון מקומי בישראל, זכויות האדם, זכויות המיעוט ותקשורת המונים.
להלן רשימת ספרי הלימוד במקצוע אזרחות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה של בתי הספר בישראל ושעבורם ניתן לחפש תשובות לשאלות. אם ספר הלימוד באזרחות שאתם מחפשים אינו מופיע ברשימה אתם מוזמנים לפתוח את מנוע חיפוש הפתרונות של תיקתק ולהקליק על הקישור "דווח על ספר חסר". בחלון שיפתח תוכלו לתאר את הספר החסר: שם, מחבר, הוצאה ומספר עמודים - המידע שתשלחו על ספרים חסרים יאפשר יצירת מאגר מעודכן של ספרים ופתרונות.

רשימת ספרים באזרחות שעבורם ניתן למצוא פתרונות בתיקתק: