מדעי המחשב תיקתק - פתרונות, תשובות והסברים לשאלות בכל מקצועות הלימוד


מדעי המחשב

מדעי המחשב הוא תחום מדע העוסק בלימוד הבסיס התאורטי והמעשי של השימוש במערכות מחשב וגם בנושא של תכנון ובניה של מערכות מחשב עצמן. בתחום כלולים מספר רב של ענפי-משנה; חלקם מדגישים את היבטי החישוביות של תוצאות פרטניות (לדוגמה, גרפיקה ממוחשבת), אחרים עוסקים בחקר התכונות של בעיות חישוביות כלליות (לדוגמה, סיבוכיות), ואחרים מתמקדים בפתרון הבעיות הכרוכות ביישום מעשי של חישובים ואלגוריתמים. ענף משמעותי במדעי המחשב הוא חקר ויישום שפות פורמליות לפתרון בעיות חישוביות מסוימות (לדוגמה, באמצעות שפות תכנות).

קישור לערך מדעי המחשב בויקיפדיה

נושאים עיקריים הנחקרים ונלמדים במסגרת מדעי המחשב כוללים: יסודות מתמטיים - מתמטיקה בדידה, אלגברה בוליאנית, לוגיקה, תורת הגרפים, שפות פורמליות, חישוביות, סיבוכיות חישובית. יעילות של תוכניות: אלגוריתמים, יעילות אלגוריתמית, מיטוב אלגוריתמים ומבני נתונים. כלים לפיתוח תוכנה - שפות תכנות, הנדסת תוכנה, הידור, אימות תוכנה, מסדי נתונים. תשתיות מחשוב - מערכות הפעלה, רשתות מחשבים. ישומים - דחיסת נתונים, למידה ממוחשבת, ראייה ממוחשבת, גרפיקה ממוחשבת, בלשנות חישובית, בינה מלאכותית, קריפטוגרפיה וביואינפורמטיקה.

חפש תשובות ופתרונות לשאלות מספרי לימוד במדעי המחשב

חפש תשובות ופתרונות לשאלות מספרי לימוד במדעי המחשב

תכנית הלימודים במקצוע מדעי המחשב לתלמידי חטיבת הביניים בכיתות ז', ח', ט', כוללת נושאים כגון: מבוא למדעי המחשב, גיליון אלקטרוני בדגש על שימוש במחקר מדעי, סייבר ואינטרנט, מבוא לרובוטיקה ותכנות צד לקוח (Html5 + CSS + JavaScript).

תכנית הלימודים במקצוע מדעי המחשב לתלמידי החטיבה העליונה כוללת נושאים כגון: בסיסי נתונים ומערכות מידע, גרפיקה ממוחשבת, ארגון המחשב ושפת סף, תכנות פונקציונלי, תכנות לוגי, מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט, מבנה נתונים, ממשקי מבני נתונים, מודלים חישוביים, תכנות מונחה עצמים בשפות ג'אווה וסי שארפ, חקר ביצועים, עיצוב תכנה ומערכות מחשב ואסמבלי.
להלן רשימת ספרי הלימוד במקצוע מדעי המחשב לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה של בתי הספר בישראל ושעבורם ניתן לחפש תשובות לשאלות. אם ספר הלימוד במדעי המחשב שאתם מחפשים אינו מופיע ברשימה אתם מוזמנים לפתוח את מנוע חיפוש הפתרונות של תיקתק ולהקליק על הקישור "דווח על ספר חסר". בחלון שיפתח תוכלו לתאר את הספר החסר: שם, מחבר, הוצאה ומספר עמודים - המידע שתשלחו על ספרים חסרים יאפשר יצירת מאגר מעודכן של ספרים ופתרונות.

רשימת ספרים במדעי המחשב שעבורם ניתן למצוא פתרונות בתיקתק:

חטיבה עליונה:

מודלים חישוביים - יחידת לימוד חמישית / אליאס, ח'ליפה, מחאמיד, סלאמה
מבני נתונים חלק א' - רקורסיה / חוטובלי
מבני נתונים חלק ב' - יעילות אלגוריתמים / חוטובלי
ארגון המחשב ושפת סף (ישן) / האוניברסיטה הפתוחה
מודלים חישוביים / האוניברסיטה הפתוחה
תכנות מונחה עצמים בשפת ג'אווה / האוניברסיטה הפתוחה
מבוא למערכות מידע ביישום אקסס / הוצאת שורש
ארגון המחשב ושפת סף / ברק גונן
מערכות הפעלה / ברק גונן
רשתות מחשבים / עומר רוזנבוים, שלומי הוד
תכנות בשפת פייתון / ברק גונן
יסודות מדעי המחשב 1 בשפת ג'אווה / אוניברסיטת ת"א
יסודות מדעי המחשב 1 בשפת סי שארפ / אוניברסיטת ת"א
יסודות מדעי המחשב 2 בשפת ג'אווה / אוניברסיטת ת"א
יסודות מדעי המחשב 2 בשפת סי שארפ / אוניברסיטת ת"א
יסודות מדעי המחשב #C חלק א' / הילה קדמן
יסודות מדעי המחשב #C חלק ב' / הילה קדמן
יסודות מדעי המחשב Java חלק א' / הילה קדמן
יסודות מדעי המחשב Java חלק ב' / הילה קדמן
סביבת תבל - חוברת ראשונה / טכניון
סביבת תבל - חוברת שנייה / טכניון
הכנה לבגרות במדעי מחשב - שאלון 899381 / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה - א' (ישן) / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה - ב' (ישן) / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה - משולב עצמים - א' / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה - משולב עצמים - ב' / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה - עצמים תחילה - א' / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה - עצמים תחילה - ב' / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת סי שארפ - א' (ישן) / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת סי שארפ - ב' (ישן) / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת סי שארפ - משולב עצמים - א' / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת סי שארפ - משולב עצמים - ב' / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת סי שארפ - עצמים תחילה - א' / מבט לחלונות
יסודות מדעי המחשב בשפת סי שארפ - עצמים תחילה - ב' / מבט לחלונות
מבוא למערכות מידע / מבט לחלונות
מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט - חלק א' / מבט לחלונות
מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט - חלק ב' / מבט לחלונות
מבני נתונים בשפת ג'אווה (ישן) / מבט לחלונות
מבני נתונים בשפת ג'אווה 2022 / מבט לחלונות
מבני נתונים בשפת סי שארפ (ישן) / מבט לחלונות
מבני נתונים בשפת סי שארפ 2022 / מבט לחלונות
מודלים חישוביים (ישן) / שמרת מן, מבט לחלונות
מודלים חישוביים 2022 / שמרת מן, מבט לחלונות
עיצוב תכנה בשפת ג'אווה / מבט לחלונות
עיצוב תכנה בשפת סי שארפ / מבט לחלונות
תכנות מונחה עצמים סי שארפ ג'אווה יחידה חמישית / מבט לחלונות
העמקה בשפת C / מטח
העמקה בשפת סי / מטח
מבוא לגרפיקה ממוחשבת, כרך א' / מטח
מבוא לגרפיקה ממוחשבת, כרך ב' / מטח
מבוא לחקר ביצועים / מטח
מבוא למערכות מחשב ואסמבלי - פעילויות / מטח
מבוא למערכות מחשב ואסמבלי / מטח
מבוא למערכות מידע / מטח
מבוא לרובוטיקה - ניסויים / מטח
מבוא לרובוטיקה / מטח
מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט בשפת ג'אווה / מטח
מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט בשפת סי שארפ / מטח
שפת סי, תרגול וניסויים, מטח
אוגדן לפיתוח פרויקטים במדעי המחשב / מכון ויצמן
ביואינפורמטיקה בשירות הביוטכנולוגיה - סביבת למידה
מבוא למערכות מומחות / מכון ויצמן
תכנות לוגי - פעילויות מעבדה / מכון ויצמן
תכנות לוגי / מכון ויצמן
ישר לעניין במבנה נתונים / וליד ח׳ליפה
עיצוב תוכנה מבוסס עצמים בשפת ג'אווה / מל"מ ירושלים
עיצוב תוכנה מבוסס עצמים בשפת סי שארפ / מל"מ ירושלים
Coding Is Fun / משה נסים
שפת סי / ענת פרטוש
מבנה נתונים - ג'אווה / פרג'ון ויליאם
מבנה נתונים - סי שארפ / פרג'ון ויליאם
תכנות מונחה עצמים - ג'אווה / פרג'ון ויליאם
חומרי לימוד שיכולים לעזור במדעי המחשב
שאלון חופשי במדעי המחשב