מתמטיקה תיקתק - פתרונות, תשובות והסברים לשאלות בכל מקצועות הלימוד


מתמטיקה

המתמטיקה התפתחה ממנייה, חישוב ומדידה ומהמחקר השיטתי של צורות ותנועה של עצמים מוחשיים וכיום היא עוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי. יש המציגים אותה כמדע של דפוסים ותבניות משותפות. הידע והשימוש במתמטיקה בסיסית היוו תמיד חלק טבעי וחיוני בחיי האדם והקבוצה. כבר בשלב מוקדם בלטו שלושה מאפיינים המלווים את המתמטיקה עד היום: הפשטה, הכללה והוכחה - כל טענה מתמטית יש להוכיח, כלומר לנמק את נכונות הטענה באמצעות סדרה של כללי היסק.

קישור לערך מתמטיקה בויקיפדיה

המתמטיקה משמשת ככלי חיוני בתחומים רבים, ובכלל זה במדעי הטבע, בהנדסה, ברפואה ואף במדעי החברה כגון כלכלה ופסיכולוגיה. במקביל מתפתחת המתמטיקה כענף ידע נרחב ועצמאי, ללא התייחסות ליישומו בענפי מדע אחרים, אם כי לעתים קרובות מתגלים בהמשך יישומים מעשיים לתגליות שהחלו כמתמטיקה עיונית בלבד.

חפש פתרונות, תשובות והסברים לשאלות מספרי לימוד במתמטיקה

חפש פתרונות, תשובות והסברים לשאלות מספרי לימוד במתמטיקה

בישראל נלמד מקצוע המתמטיקה כאחד ממקצועות החובה לצורך קבלת תעודת בגרות. בשיטה הנוכחית, "שיטת היחידות", ניתן להיבחן במקצוע ברמה של 3 יחידות לימוד שהיא רמת הסף לצורך קבלת תעודת בגרות, 4 יחידות לימוד או 5 יחידות לימוד. בחטיבת הביניים מופעלת תכנית לימודים להוראת המתמטיקה בכיתות ז', ח', ט' שמטרתה הוא שילוב של שלושה ענפים במתמטיקה אלגברי, גאומטרי ומספרי והקבצת תלמידים בשכבות גיל אלו לקבוצות על פי רמות בקיאות. תכנית הלימודים לתלמידי החטיבה העליונה כולל נושאים כגון: שאלות מילוליות, סדרות, גאומטריה אנליטית, הסתברות, גאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור, פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות.
להלן רשימת ספרי הלימוד במקצוע מתמטיקה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה של בתי הספר בישראל ושעבורם ניתן לחפש תשובות לשאלות. אם ספר הלימוד במתמטיקה שאתם מחפשים אינו מופיע ברשימה אתם מוזמנים לפתוח את מנוע חיפוש הפתרונות של תיקתק ולהקליק על הקישור "דווח על ספר חסר". בחלון שיפתח תוכלו לתאר את הספר החסר: שם, מחבר, הוצאה ומספר עמודים - המידע שתשלחו על ספרים חסרים יאפשר יצירת מאגר מעודכן של ספרים ופתרונות.

רשימת ספרים במתמטיקה שעבורם ניתן למצוא פתרונות בתיקתק:

חטיבה עליונה:

בחינות לדוגמה מיקוד קיץ 2020 - שאלון 35582 / כהן, רוזנפלד
בחינות מתכונת לתלמידי 4 יח"ל - שאלון 35481 / כהן, רוזנפלד
בחינות מתכונת לתלמידי 4 יח"ל - שאלון 35482 / כהן, רוזנפלד
בחינות מתכונת לתלמידי 5 יח"ל - שאלון 35582 / כהן, רוזנפלד
הכנה לבחינות 3 יח"ל שאלון 35803 / כהן, רוזנפלד
הכנה לבחינות 4 יח"ל שאלון 35804 / כהן, רוזנפלד
הכנה לבחינות 4 יח"ל שאלון 35805 / כהן, רוזנפלד
הכנה לבחינות 5 יח"ל שאלון 35581 (חדש) / כהן, רוזנפלד
הכנה לבחינות 5 יח"ל שאלון 35806 / כהן, רוזנפלד
הכנה לבחינות 5 יח"ל שאלון 35807 / כהן, רוזנפלד
הכנה לבחינות כיתה י' 4 ו-5 יח"ל / כהן, רוזנפלד
חוברת השלמה לתלמידי כיתות י 4-5 יח"ל / כהן, רוזנפלד
מיקודית קיץ 2021 - שאלון 35581 / כהן, רוזנפלד
מיקודית קיץ 2021 - שאלון 35582 / כהן, רוזנפלד
מתמטיקה לבוגרי כיתה ט' / כהן, רוזנפלד
מתמטיקה לבוגרי כיתה י' / כהן, רוזנפלד
קיץ 2020 ממוקד - כל השאלונים / כהן רוזנפלד
גיאומטריה לחטיבות הביניים חלק א' / אהרון אספיס
גיאומטריה של המישור חלק ב' / אהרון אספיס
לשון בקלי קלות - הספר המלא / אורלי קיים
נוסחת ההצלחה שאלון 801 / ארד טלמון, ארז כהן
נוסחת ההצלחה שאלון 802 / ארד טלמון, ארז כהן
נוסחת ההצלחה שאלון 803 / ארד טלמון, ארז כהן
נוסחת ההצלחה שאלון 804 / ארד טלמון, ארז כהן
נוסחת ההצלחה שאלון 805 / ארד טלמון, ארז כהן
נוסחת ההצלחה שאלון 806 / ארד טלמון, ארז כהן
נוסחת ההצלחה שאלון 807 / ארד טלמון, ארז כהן
גיאומטריה חישובית חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
גיאומטריה חישובית חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
הנדסת המישור / אתי עוזרי, יצחק שלו
מוכנות במתמטיקה לכיתה ט' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק א' (ישן) / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק ב' (ישן) / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט', חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט', חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
שאלון 801 חלק א' - 3 יח"ל עם כתיבה / אתי עוזרי, יצחק שלו
שאלון 802 חלק ב' - 3 יח"ל עם כתיבה / אתי עוזרי, יצחק שלו
שאלון 802 נספח / אתי עוזרי, יצחק שלו
שאלון 803 חלק ג' - 3 יח"ל / אתי עוזרי, יצחק שלו
שאלון 803 חלק ג' - 3 יח"ל עם כתיבה / אתי עוזרי, יצחק שלו
שאלונים 801 + 802 א' ו ב' - 3 יח"ל / אתי עוזרי, יצחק שלו
אלגברה 3 יחידות לימוד / בני גורן
אלגברה 4 ו-5 יחידות לימוד / בני גורן
אלגברה חלק ב' / בני גורן
אלגברה חלק ג' / בני גורן
אנליזה 4 יח"ל / בני גורן
גיאומטריה אנליטית 5 יח"ל / בני גורן
גיאומטריה של המישור / בני גורן
הנדסה חלק ב' / בני גורן
וקטורים 4 ו-5 יחידות לימוד / בני גורן
חוברת החלפת שאלות - 035804 חלק ב' 2 / בני גורן
חוברת החלפת שאלות - 035806 חלק ב' 2 / בני גורן
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 5 יח"ל / בני גורן
טריגונומטריה 4-5 יח"ל / בני גורן
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035481-035804 / בני גורן
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035482-035805 / בני גורן
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035581-035806 / בני גורן
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035582-035807 / בני גורן
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035801 / בני גורן
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035802 / בני גורן
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035803 / בני גורן
מתמטיקה לכיתה י' אלגברה חלק ב' - 4 יח"ל / בני גורן
מתמטיקה לכיתה י' כלכלי פיננסי חלק ב' - 3 יח"ל / בני גורן
מתמטיקה לכיתה י' מדעים וחברה חלק א' - 3 יח"ל / בני גורן
מתמטיקה לכיתה יא' כלכלי פיננסי חלק ב' - 3 יח"ל / בני גורן
מתמטיקה לכיתה יא' מדעים וחברה חלק א' - 3 יח"ל / בני גורן
סטטיסטיקה והסתברות 3 ו-4 יחידות לימוד / בני גורן
שאלון 035001 חלק א' - 3 יח"ל / בני גורן
שאלון 035002 חלק ב' - 3 יח"ל / בני גורן
שאלון 035003 חלק ג' - 3 ו- 4 יח"ל / בני גורן
שאלון 035004 חלק ד' - 4 יח"ל / בני גורן
שאלון 035005 חלק ה' - 4 ו- 5 יח"ל / בני גורן
שאלון 035006 חלק ו' - 5 יח"ל / בני גורן
שאלון 035007 חלק ז' - 5 יח"ל / בני גורן
שאלון 035804 חלק ב' 1 - 4 יח"ל / בני גורן
שאלון 035804 חלק ב' 2 - 4 יח"ל / בני גורן
שאלון 035805 חלק ג' - 4 יח"ל / בני גורן
שאלון 035806 חלק ב' 1 - 5 יח"ל / בני גורן
שאלון 035806 חלק ב' 2 - 5 יח"ל / בני גורן
שאלון 035807 חלק ג' 1 - 5 יח"ל / בני גורן
שאלון 035807 חלק ג' 2 - 5 יח"ל / בני גורן
שאלונים 035804, 035806 חלק א' - 4-5 יח"ל / בני גורן
אלגברה תיכונית - טריגונומטריה - חדו"א / בן-ציון קון
מתמטיקה ויזואלית - 801 אלגברה / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 801 טריגונומטריה / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 801 סדרות חשבוניות / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 801 סטטיסטיקה והסתברות / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 801 קריאת גרפים / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 802 הסתברות וסטטיסטיקה / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 802 טריגונומטריה במישור / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 802 טריגונומטריה במרחב / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 802 סדרות גדילה ודעיכה / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 803 אינטגרלים / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 803 אנליזה א' / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 803 אנליזה ב' / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - 804 פונקציות מעריכיות / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - ספר - שאלון 801 חלק א' / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - ספר - שאלון 801 חלק ב' / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - ספר - שאלון 802 / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית - ספר - שאלון 803 / הוד גלבוע
מתמטיקה ויזואלית 803 - הנדסה אנליטית ובעיות מילוליות / הוד גלבוע
מתמטיקה לבגרות שאלון 804 / אירית מילוא, נאוה אלמוג
מתמטיקה לבגרות שאלון 805 / אירית מילוא, נאוה אלמוג
מתמטיקה לבגרות שאלון 806 / אירית מילוא, נאוה אלמוג
מתמטיקה לבגרות שאלון 807 / אירית מילוא, נאוה אלמוג
קורס הכנה במתמטיקה - מדעי המחשב / הבינתחומי הרצליה
אלגברה של וקטורים / רחל דננבאום
הכנה לבגרות 804 - מהדורות ישנות / ארכימדס
הכנה לבגרות 804 - שאלון 481 / ארכימדס
הכנה לבגרות 805 - מהדורות ישנות / ארכימדס
הכנה לבגרות 805 - שאלון 482 - 2019 / ארכימדס
הכנה לבגרות 805 - שאלון 482 - 2021-2022 (חדש) / ארכימדס
הכנה לבגרות 806 - מהדורות ישנות / ארכימדס
הכנה לבגרות 806 - שאלון 581 / ארכימדס
הכנה לבגרות 807 - מהדורות ישנות / ארכימדס
הכנה לבגרות 807 - שאלון 582 / ארכימדס
כיתה י' 4-5 יח"ל תרגול והכנה - 2019 / ארכימדס
כיתה י' 4-5 יח"ל תרגול והכנה - 2021 (חדש) / ארכימדס
כיתה י' 4-5 יח"ל תרגול והכנה - מהדורות ישנות / ארכימדס
מפמרון ט' - מהדורות ישנות/ ארכימדס
מפמרון ט' / ארכימדס
מתכונת בשאלון 481 מיקוד חורף 2021 / ארכימדס
מתכונת בשאלון 482 מיקוד חורף 2021 / ארכימדס
מתכונת בשאלון 581 מיקוד חורף 2021 / ארכימדס
מתכונת בשאלון 582 מיקוד חורף 2021 / ארכימדס
עבודת קיץ לתלמידי 4 יח"ל העולים ל-יא (קובץ pdf) / ארכימדס
עבודת קיץ לתלמידי 5 יח"ל העולים ל-יא (קובץ pdf) / ארכימדס
תרגילי אתגר לספר הכנה לגרות 806 - שאלון 581 / ארכימדס
קובץ בחינות במתמטיקה ממכינת טכניון, חלק א / בן-ציון קון
שאלון 382 (803) - פתרונות מלאים / אלי מיטב
שאלון 481 (804) - פתרונות מלאים (ישן) / אלי מיטב
שאלון 481 (804) - פתרונות מלאים חלק 1 / אלי מיטב
שאלון 481 (804) - פתרונות מלאים חלק 2 / אלי מיטב
שאלון 481 (804) - תשובות סופיות / אלי מיטב
שאלון 482 (805) - פתרונות מלאים / אלי מיטב
שאלון 482 (805) - תשובות סופיות / אלי מיטב
שאלון 581 (806) - פתרונות מלאים - חלק 1 / אלי מיטב
שאלון 581 (806) - פתרונות מלאים - חלק 2 / אלי מיטב
שאלון 581 (806) - תשובות סופיות / אלי מיטב
שאלון 582 (807) - פתרונות מלאים / אלי מיטב
שאלון 582 (807) - תשובות סופיות / אלי מיטב
שאלון 803 (ישן) / אלי מיטב, יניב סופן
שאלונים 481-581 (804-806) - לכיתה י / אלי מיטב
שאלונים 802 - 801 / אלי מיטב, יניב סופן
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / בחינות מתכונת
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שאלונים 581-582
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שכבה ח'
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה א' - כרך שני
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ב' - כרך ראשון
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ב' - כרך שני
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ג' - כרך ראשון
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ג' - כרך שני
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה /שנה א' - כרך ראשון
חוברת בחינות בגרות שאלון 801-182 3 יח"ל / יואל גבע
חוברת בחינות בגרות שאלון 802-381 3 יח"ל / יואל גבע
חוברת בחינות בגרות שאלון 803-382 3 יח"ל / יואל גבע
חוברת בחינות בגרות שאלון 804-481 4 יח"ל / יואל גבע
חוברת בחינות בגרות שאלון 805-482 4 יח"ל / יואל גבע
חוברת בחינות בגרות שאלון 806-581 5 יח"ל / יואל גבע
חוברת בחינות בגרות שאלון 807-582 5 יח"ל / יואל גבע
חוברת גיאומטריה המעגל 5 יחידות (קובץ pdf) / יואל גבע
חוברת גיאומטריה המעגל 804 ו 806 (ישן) / יואל גבע
חוברת הכנה לקראת כיתה י' 4 ו-5 יח"ל - אלגברה וגיאומטריה (קובץ pdf) / יואל גבע
חוברת פונקציות רציונליות 806 חלק ד' (ישן) / יואל גבע
מתמטיקה לתכנית סאלד – חלק א' / יואל גבע
מתמטיקה לתכנית סאלד – חלק ב' / יואל גבע
מתמטיקה לתכנית סאלד – חלק ג' / יואל גבע
נספח 806 מבחנים לחזרה (קובץ pdf) / יואל גבע
נספח 806 מבחנים נוספים לחזרה (קובץ pdf) / יואל גבע
נספח גיאומטריה המעגל 804 ו 806 / יואל גבע
נספח לשאלון 802 / יואל גבע
נספח פונקציות רציונליות ובעיות תנועה 804 ו 806 / יואל גבע
עבודת קיץ לתלמידי 4 יח"ל העולים ל-יא (קובץ pdf) / יואל גבע
עבודת קיץ לתלמידי 5 יח"ל העולים ל-יא (קובץ pdf) / יואל גבע
שאלון 801 - 3 יח"ל / יואל גבע
שאלון 802 - 3 יח"ל / יואל גבע
שאלון 803 - 3 יח"ל / יואל גבע
שאלון 804 כרך ג' / יואל גבע
שאלון 804 כרך ד' / יואל גבע
שאלון 805 - כיתה יב' 4 יח"ל / יואל גבע
שאלון 806 כרך ג' - כיתה יא' 5 יח"ל / יואל גבע
שאלון 806 כרך ד' - כיתה יא' 5 יח"ל / יואל גבע
שאלון 807 כרך א' - כיתה יב' 5 יח"ל / יואל גבע
שאלון 807 כרך ב' - כיתה יב' 5 יח"ל / יואל גבע
שאלונים 804 ו 806 כרך א' - כיתה י' 4 ו-5 יח"ל / יואל גבע
שאלונים 804 ו 806 כרך ב' - כיתה י' 4 ו-5 יח"ל / יואל גבע
מתמטיקה בראיה אחרת / תלם
מתמטיקה בראיה אחרת לכיתה ט / ויונטה, בן בסט
מתמטיקה בראיה אחרת, שאלון 001 / ויונטה, בן בסט
מתמטיקה בראיה אחרת, שאלון 002 / ויונטה, בן בסט
עשר בריבוע - העשרה לתלמידים בכיתות ז' - ט' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ט' חלק א' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ט' חלק ב' / למדא
שבילים לכיתה ט' - חלק 1 / מטח
שבילים לכיתה ט' - חלק 2 / מטח
שבילים לכיתה ט' - חלק 3 / מטח
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול ירוק, חלק א' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול ירוק, חלק ב' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק א' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
שילובים במתמטיקה כיתה ט', מסלול כחול, חלק א' / מכון ויצמן
שילובים במתמטיקה כיתה ט', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
הסתברות / מל"מ ירושלים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי / מל"מ ירושלים
פונקציות טריגונומטריות / מל"מ ירושלים
פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות / מל"מ ירושלים
פרקים באלגברה / מל"מ ירושלים
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ט / גבי יקואל
הכנה במתמטיקה לכיתה ט' / גבי יקואל
הכנה במתמטיקה לכיתה י' / גבי יקואל
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035801 / גבי יקואל
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035802 / גבי יקואל
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035803 / גבי יקואל
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035804 / גבי יקואל
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035805 / גבי יקואל
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035806 / גבי יקואל
מבחני מתכונת במתמטיקה שאלון 035807 / גבי יקואל
מתמטיקה 3 יח"ל, שאלון 035801 / גבי יקואל
מתמטיקה 3 יח"ל, שאלון 035802 / גבי יקואל
מתמטיקה 3 יח"ל, שאלון 035803 / גבי יקואל
מתמטיקה 4 יח"ל, שאלון 035804 חלק א' (ישן) / גבי יקואל
מתמטיקה 4 יח"ל, שאלון 035804 חלק ג' / גבי יקואל
מתמטיקה 4 יח"ל, שאלון 035804 חלק ד' / גבי יקואל
מתמטיקה 4 יח"ל, שאלון 035805 / גבי יקואל
מתמטיקה 4-5 יח"ל, שאלונים 035804, 035806 חלק א' / גבי יקואל
מתמטיקה 4-5 יח"ל, שאלונים 035804, 035806 חלק ב' / גבי יקואל
מתמטיקה 5 יח"ל, שאלון 035806 חלק א' (ישן) / גבי יקואל
מתמטיקה 5 יח"ל, שאלון 035806 חלק ג' / גבי יקואל
מתמטיקה 5 יח"ל, שאלון 035806 חלק ד' / גבי יקואל
מתמטיקה 5 יח"ל, שאלון 035807 חלק א' / גבי יקואל
מתמטיקה 5 יח"ל, שאלון 035807 חלק ב' / גבי יקואל
מתמטיקה במבנה הצבירה שאלון 035005 / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק א' (ישן) / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק א' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק ב' (ישן) / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק ב' / גבי יקואל
עבודה לחופש לעולים לכיתה י / משרד החינוך
אפשר גם אחרת - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק א
אפשר גם אחרת - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק ב
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (אפור)
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (אפור) - מהדורת ניסוי ישנה
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (כתום)
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק ב' (אפור)
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק ב' (כתום)
קפיצה לגובה - כיתה ט' חלק א' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ט' חלק ב' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ט' מהדורת ניסוי / טובה איילון
קפיצה לגובה - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק א
קפיצה לגובה - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק ב
גיאומטריה אנליטית שאלון 35382 - חלק א / הדס כליפה
גיאומטריה אנליטית שאלון 35382 - חלק ב / הדס כליפה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי שאלון 35382 - חלק א / הדס כליפה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי שאלון 35382 - חלק ב / הדס כליפה
טריגונומטריה שאלונים 35182 ו- 35381 / הדס כליפה
סדרות שאלון 35381 / הדס כליפה
סטטיסטיקה והסתברות שאלון 35381/ הדס כליפה
פרבולה התפלגות נורמלית שאלון 35381 / הדס כליפה
הנדסת המישור ב' - פטקין / לבנברג
אלגברה א' / אברהם גינזבורג
אלגברה ב' / אברהם גינזבורג
בגרות במתמטיקה שאלון 801, כרך א' / רן יחיאלי
בגרות במתמטיקה שאלון 801, כרך ב' / רן יחיאלי
בגרות במתמטיקה שאלון 802, כרך א' / רן יחיאלי
בגרות במתמטיקה שאלון 802, כרך ב' / רן יחיאלי
בגרות במתמטיקה שאלון 803, כרך א' / רן יחיאלי
בגרות במתמטיקה שאלון 803, כרך ב' / רן יחיאלי
מאגר שאלות לבחינת הבגרות 3 יח"ל לשאלון 35801
מאגר שאלות לבחינת הבגרות 3 יח"ל, לשאלון 35802
חומרי לימוד שיכולים לעזור במתמטיקה
שאלון חופשי במתמטיקה

חטיבת ביניים:

מתמטיקה לבוגרי כיתה ט' / כהן, רוזנפלד
גיאומטריה לחטיבות הביניים חלק א' / אהרון אספיס
גיאומטריה של המישור חלק ב' / אהרון אספיס
ה.ש.ב.ח.ה גיאומטריה, כיתה ו' / בר אילן
ה.ש.ב.ח.ה מידות עשרוניות, קנה מידה ופעולות חשבון, כיתה ו' / בר אילן
ה.ש.ב.ח.ה מספרים עשרוניים, אחוזים וחקר נתונים, כיתה ו' / בר אילן
ה.ש.ב.ח.ה שברים פשוטים, כיתה ו' / בר אילן
מהמישור למרחב, מעגל עגול וגופים לכיתה ו' / הוכלר
גיאומטריה חישובית חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
הנדסת המישור / אתי עוזרי, יצחק שלו
מוכנות במתמטיקה לכיתה ז' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מוכנות במתמטיקה לכיתה ח' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מוכנות במתמטיקה לכיתה ט' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ז' - צמרת, חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ז' - צמרת, חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ז' - צמרת, חלק ג' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ח' - צמרת, חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ח' - צמרת, חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק א' (ישן) / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק ב' (ישן) / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט' - מעוף, חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט', חלק א' / אתי עוזרי, יצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ט', חלק ב' / אתי עוזרי, יצחק שלו
אלגברה 3 יחידות לימוד / בני גורן
אלגברה חלק א' / בני גורן
אלגברה חלק ב' / בני גורן
אלגברה חלק ג' / בני גורן
גיאומטריה של המישור / בני גורן
הנדסה חלק א' / בני גורן
הנדסה חלק ב' / בני גורן
סטטיסטיקה והסתברות 3 ו-4 יחידות לימוד / בני גורן
חטיבון ו' / ארכימדס
מיצבון ח' / ארכימדס
מפמרון ז' / ארכימדס
מפמרון ט' - מהדורות ישנות/ ארכימדס
מפמרון ט' / ארכימדס
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / בחינות מתכונת
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שכבה ח'
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה א' - כרך שני
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ב' - כרך ראשון
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ב' - כרך שני
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ג' - כרך ראשון
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה / שנה ג' - כרך שני
התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה /שנה א' - כרך ראשון
כשרים והקשרים במתמטיקה 12 לכיתה ו' / חינוך מתמטי
כשרים והקשרים במתמטיקה 13 לכיתה ו' / חינוך מתמטי
פשוט חשבון לכיתה ו' - ספר ראשון
פשוט חשבון לכיתה ו' - ספר שלישי
פשוט חשבון לכיתה ו' - ספר שני
מתמטיקה בראיה אחרת / תלם
מתמטיקה בראיה אחרת לכיתה ט / ויונטה, בן בסט
עשר בריבוע - העשרה לתלמידים בכיתות ז' - ט' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ז' - חלק א' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ז' - חלק ב' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ז' - חלק ג' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ח' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ט' חלק א' / למדא
עשר בריבוע לכיתה ט' חלק ב' / למדא
חשבון 10 לכיתה ו - חלק א / למדא
חשבון 10 לכיתה ו - חלק ב / למדא
קל וקולע - מוכנות לקראת חטיבת הביניים/ מזל יעקב, אתי עוזרי
קל וקולע לכיתה ו' / מזל יעקב, אתי עוזרי
גיאומטריה לבית הספר היסודי - כיתה ה / מטח
גיאומטריה לבית הספר היסודי - כיתה ו / מטח
גיאומטריה לכיתה ו' / מטח
מסלולים ו'- מספרים טבעיים, שברים חלק ה', קנה מידה / מטח
מסלולים לכיתה ז' - חלק 1 / מטח
מסלולים לכיתה ז' - חלק 2 / מטח
מסלולים לכיתה ז' - חלק 3 / מטח
מצוינות במתמטיקה - כיתה ז' / מטח
מתמטיקה לחטיבת הביניים, כיתה ז' - חלק 1 / מטח
מתמטיקה לחטיבת הביניים, כיתה ז' - חלק 2 / מטח
מתמטיקה לחטיבת הביניים, כיתה ז' - חלק 3 / מטח
מתמטיקה לחטיבת הביניים, כיתה ח' - חלק 1 / מטח
מתמטיקה לחטיבת הביניים, כיתה ח' - חלק 2 / מטח
שבילים - מבדקים לכיתה ו / מט"ח
שבילים לכיתה ז' - חלק 3 / מטח
שבילים לכיתה ח' - חלק 1 / מטח
שבילים לכיתה ח' - חלק 2 / מטח
שבילים לכיתה ח' - חלק 3 / מטח
שבילים לכיתה ט' - חלק 1 / מטח
שבילים לכיתה ט' - חלק 2 / מטח
שבילים לכיתה ט' - חלק 3 / מטח
שבילים למצוינות לכיתה ז' / מטח
שבילים פלוס 13 לכיתה ה' / מטח
שבילים פלוס 14 לכיתה ה' / מטח
שבילים פלוס 15 לכיתה ה' / מטח
שבילים פלוס 16 לכיתה ו' / מטח
שבילים פלוס 17 לכיתה ו' / מטח
שבילים פלוס 18 לכיתה ו' / מטח
מסלול "שביט" למצוינות מדעית - כיתה ז' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול ירוק, חלק ב' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול ירוק, חלק ג' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול כחול, חלק ג' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול סגול, חלק א' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ח', מסלול ירוק, חלק א' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ח', מסלול ירוק, חלק ב' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ח', מסלול כחול חלק א' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ח', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול ירוק, חלק א' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול ירוק, חלק ב' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק א' / מכון ויצמן
מתמטיקה משולבת כיתה ט', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
שילובים במתמטיקה כיתה ז' חלק א' / מכון ויצמן
שילובים במתמטיקה כיתה ח', מסלול כחול, חלק א' / מכון ויצמן
שילובים במתמטיקה כיתה ח', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
שילובים במתמטיקה כיתה ט', מסלול כחול, חלק א' / מכון ויצמן
שילובים במתמטיקה כיתה ט', מסלול כחול, חלק ב' / מכון ויצמן
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ז / גבי יקואל
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ח / גבי יקואל
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ט / גבי יקואל
הכנה במתמטיקה לכיתה ז' / גבי יקואל
הכנה במתמטיקה לכיתה ח' / גבי יקואל
הכנה במתמטיקה לכיתה ט' / גבי יקואל
הכנה במתמטיקה לכיתה י' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ח' (ישן) / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק א' (ישן) / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק א' / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק ב' (ישן) / גבי יקואל
מתמטיקה לכיתה ט', חלק ב' / גבי יקואל
סימני דרך לכיתה ז, חלק ב / גבי יקואל
סימני דרך לכיתה ח, חלק א / גבי יקואל
סימני דרך לכיתה ח, חלק ב / גבי יקואל
עבודה לחופש לעולים לכיתה י / משרד החינוך
אפשר גם אחרת - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ז חלק א
אפשר גם אחרת - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ז חלק ב
אפשר גם אחרת - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ז חלק ג
אפשר גם אחרת - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק א
אפשר גם אחרת - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק ב
אפשר גם אחרת, כיתה ז', חלק א'
אפשר גם אחרת, כיתה ז', חלק ב'
אפשר גם אחרת, כיתה ז', חלק ג'
אפשר גם אחרת, כיתה ח', חלק א'
אפשר גם אחרת, כיתה ח', חלק ב'
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (אפור)
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (אפור) - מהדורת ניסוי ישנה
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק א' (כתום)
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק ב' (אפור)
אפשר גם אחרת, כיתה ט' חלק ב' (כתום)
מתמטיקה בהבנה, כיתה ז' חלק א'
קפיצה לגובה - כיתה ז' חלק ב' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ז' חלק ג' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ח' חלק א' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ח' חלק ב' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ט' חלק א' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ט' חלק ב' / טובה איילון
קפיצה לגובה - כיתה ט' מהדורת ניסוי / טובה איילון
קפיצה לגובה - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ז חלק ב
קפיצה לגובה - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ז חלק ג
קפיצה לגובה - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק א
קפיצה לגובה - תרגילי חזרה למסיימי כיתה ח חלק ב
חשבון בבקשה, הכנה למיצ"ב / רחל לוי
חומרי לימוד שיכולים לעזור במתמטיקה
שאלון חופשי במתמטיקה