תורה שבע"פ ותלמוד תיקתק - פתרונות, תשובות והסברים לשאלות בכל מקצועות הלימוד


תורה שבע"פ ותלמוד

תורה שבע"פ ותלמוד הוא אחד ממקצועות הלימוד המופיעים בתכנית הלימודים של בתי הספר בחטיבות הביניים ובתיכונים בישראל. מקצועות הלימוד הנלמדים במערכת החינוך בארץ נמצאים תחת פיקוחם של הדרגים הפדגוגיים של משרד החינוך שאחראים בין היתר על בניית תכניות הלימוד, קביעת תכני הלימוד, פיקוח ומעקב על הוראת מקצועות הלימוד השונים, הכנת בחינות הבגרות, בחינות המפמ"ר ובחינות המיצ"ב וקביעת רשימות ספרי הלימוד במקצועות השונים.

כתיבת הערך על מקצוע הלימוד תורה שבע"פ ותלמוד נמצאת בעיצומה - הערך המעודכן יפורסם בקרוב.
להלן רשימת ספרי הלימוד במקצוע תורה שבע"פ ותלמוד לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה של בתי הספר בישראל ושעבורם ניתן לחפש תשובות לשאלות. אם ספר הלימוד בתורה שבע"פ ותלמוד שאתם מחפשים אינו מופיע ברשימה אתם מוזמנים לפתוח את מנוע חיפוש הפתרונות של תיקתק ולהקליק על הקישור "דווח על ספר חסר". בחלון שיפתח תוכלו לתאר את הספר החסר: שם, מחבר, הוצאה ומספר עמודים - המידע שתשלחו על ספרים חסרים יאפשר יצירת מאגר מעודכן של ספרים ופתרונות.

רשימת ספרים בתורה שבע"פ ותלמוד שעבורם ניתן למצוא פתרונות בתיקתק:

חטיבה עליונה:

כי שאל נא - מסכת סוכה / אליהו נבון
נביאים ראשונים יהושע / אברהם שושן
נביאים ראשונים מלכים א / אברהם שושן
נביאים ראשונים מלכים ב / אברהם שושן
נביאים ראשונים שופטים / אברהם שושן
נביאים ראשונים שמואל א / אברהם שושן
נביאים ראשונים שמואל ב / אברהם שושן
גמרא סדורה - מסכת קידושין
תורה מסיני / יהודה איזנברג
אורייתא - פרק המניח לחטיבת הביניים / אורות ישראל
חמדת ימים חלק א'
חמדת ימים חלק א' (חדש)
חמדת ימים חלק ב'
אסופת סוגיות בתלמוד - בבא קמא
הלכה ומושגים ביהדות / שלמה שוב
יגעת ומצאת - השוכר את האומנין
יגעת ומצאת - תפילת השחר
יחיד וחברה / מכון הרטמן
קסם המשנה - מבחר פרקי משנה / מכון הרטמן
אבות ובנים, לכיתות ח'-ט' בנים / מעלות
אישות ומשפחה, מהדורה חדשה / מעלות
בית חינוך ומשפחה - מהדורה מורחבת / מעלות
בית חינוך ומשפחה / מעלות
גמרא ערוכה - פרק המפקיד / מעלות
הלוח העברי / יהודה איזנברג
הלוח העברי / מעלות
לקט מצוות / ערן בנימיני
מגילה / מעלות
מן המקורות על החקיקה / ת"ל
משפט ויושר / אלחנן נאה
סיורי מקורות באתר כורזים - דפי הפעלה
סיורי מקורות באתר כורזים - עיונים
ספרות השו"ת / מעלות
עבודה ומסחר / מעלות
פרק כוהן גדול / מעלות
פרקי אבות א' / על ערכו של היחיד
במעגלי ההלכה - מסלול תושב"ע
במעגלי ההלכה - מסלול תלמוד
משפט, חברה ורפואה - מספרות השו"ת
דברים שבינו לבינה / אסתר בת אם
מבחר פרקי משנה א' / מתניתין
מבחר פרקי משנה ב' / מתניתין
במעגלי המשנה - חוברת מקורות לימוד / סולמות
צורבא מרבנן - הלכות בין אדם לחברו, הלכות ברכות/ י. שטרן
צורבא מרבנן - הלכות שבת / י. שטרן
דברים שבינו לבינה / רכס
מן המקורות על רשות הרבים - א' / ת"ל
מן המקורות על רשות הרבים - ב' / ת"ל
משפט עברי / אלחנן נאה
פרקי משנה ב'
חומרי לימוד שיכולים לעזור בתורה שבע"פ ותלמוד

חטיבת ביניים:

ילקוט משניות לתלמיד ז' - משנה מפורשת
ילקוט משניות לתלמיד ז'- עבודות במשנה
ילקוט משניות לתלמיד ח' - משנה מפורשת
ילקוט משניות לתלמיד ח' - עבודות במשנה
כי שאל נא - מסכת סוכה / אליהו נבון
התלמוד החזותי - "אין עומדין" / שבתי סבתו
התלמוד החזותי - "המניח" / שבתי סבתו
נביאים ראשונים יהושע / אברהם שושן
נביאים ראשונים מלכים א / אברהם שושן
נביאים ראשונים מלכים ב / אברהם שושן
נביאים ראשונים שופטים / אברהם שושן
נביאים ראשונים שמואל א / אברהם שושן
נביאים ראשונים שמואל ב / אברהם שושן
גמרא סדורה - מסכת פסחים
אורייתא - פרק המניח לחטיבת הביניים / אורות ישראל
חמדת ימים חלק א'
חמדת ימים חלק א' (חדש)
חמדת ימים חלק ב'
הלכה ומושגים ביהדות / שלמה שוב
הלכה יומית פלוס - חוברת / שלמה שוב
הלכה יומית פלוס / שלמה שוב
יגעת ומצאת - אין עומדין / חיים אפרתי
יגעת ומצאת - אלו המציאות / חיים אפרתי
יגעת ומצאת - השוכר את האומנין
יגעת ומצאת - מסכת קידושין
יגעת ומצאת - תפילין
יגעת ומצאת - תפילת השחר
ערכים במועדם - בעקבות לוח השנה העברי / מכון הרטמן
קסם המשנה - מבחר פרקי משנה / מכון הרטמן
אבות ובנים, לכיתות ח'-ט' בנים / מעלות
אהבת הרע / מעלות
בת מצווה / מעלות
גמרא ערוכה - פרק המפקיד / מעלות
הלוח העברי / מעלות
המצוות התלויות בארץ / מעלות
מגילה / מעלות
ספרות השו"ת / מעלות
עבודה ומסחר / מעלות
פרקי אבות א' / על ערכו של היחיד
פרקי גמרא ד' / מעלות
מבחר פרקי משנה א' / מתניתין
מבחר פרקי משנה ב' / מתניתין
הלכות בהירות - כיתה ו' / סולמות
מסע אל המשנה כיתה ז' / סולמות
מסע אל המשנה כיתה ח' / סולמות
הלכה לתלמיד לכיתה ו'/ עמוס מימון
צורבא מרבנן - הלכות בין אדם לחברו, הלכות ברכות/ י. שטרן
צורבא מרבנן - הלכות שבת / י. שטרן
פרקי גמרא ג' / מעלות
חומרי לימוד שיכולים לעזור בתורה שבע"פ ותלמוד